Boka Om Kontakt
  ...
 

INFORMATION OM VILKET KÖRKORT SOM KRÄVS VID DRAG AV SLÄP

Släpvagn med B och BE-behörighet, Totalvikt, Bruttovikt mm.

Med körkortsbehörighet B får man framföra ett släp med max 750kilo totalvikt.
Där utöver finns en undantagsregel som ger körkortsinnehavare med behörighet B möjlighet att föra tyngre släp under förutsättning att släpets totalvikt inom bilens maximala dragviktsbegränsning ej överstiger bilens tjänstevikt. Den sammanlagda totalvikten av bil och släp får heller ej överstiga 3500kg.

Körkortsbehörigheten BE ger rätt att köra personbil med en totalvikt av högst 3,5 ton, lätt lastbil även med ett eller flera släpfordon oavsett vikt. Det som begränsar hur mycket, den som har BE-körkort, får dra med sin bil, är hur mycket bilen får dra. Denna uppgift står att läsa i bilens registreringsbevis under "Maxsläpvikt" och denna siffra avser släpets bruttovikt.
Om det i din bils registreringsbevis står att bilens max släpvikt är 1600 (ej att förväxla med max släpvikt med B-behörighet) får du koppla till ett släp som har en totalvikt (enl släpets reg bevis) på t.ex. 1800 kg men det får inte lastas mer än att det för stunden väger mer än 1600 kg (= bruttovikt).

Utöver detta finns det ytterligare ett par begränsningar.
Obromsade släp:
F.o.m 1998 är alla personbilar helfordonsgodkända, vissa kan vara det f.o.m. 1995.
Den uppgift som står på regbeviset, sid 2, vid T51B anger maximal bruttovikt (vad det väger för stunden), och den uppgiften gäller för obromsat släpfordon.
Sammanlagd bruttovikt:
Under T51A på regbevisets andra sida anges i vissa fall även en begränsning för den sammanlagda bruttovikten för bil och släp. Det innebär att släpets maximala bruttovikt ändras vartefter bilens bruttovikt ändras. Notera att den tillåtna bruttovikten för släpet vid fullt utnyttjad maxlast hos bilen i vissa fall kan begränsas väsentligt.

Med behörigheten E kan du således använda en släpvagn med totalvikt som överstiger bilens. Kravet att inte överskrida för bilen tillåten släpvagnsvikt klarar du genom att lasta släpvagnen så mycket att bruttovikten inte överstiger bilens maximalt tillåtna släpvagnsvikt och/eller ekipagets tillåtna sammanlagda bruttovikt.

Längd och bredd på släp: Maximala längden för bil och släp är; 24 m och den får inte vara mer än 2,60 m bred..

Källor:

Lars S Larsson
Vägverket Upplysningstjänsten
Tel 054-14 60 01

Nils Elfwing
Vägverket, Sektion Fordonsteknik
0243-750 12
  Copyright 2008,@vidac.se All Rights Reserved.