Boka Om Kontakt
 
 

 

Alla priser inklusive moms, priser gäller från och med 20 jan 2013
 
          HYRESKOSTNADER
       
Yamaha Phazer M-TX  Tid Pris Fria mil
 Dagshyra 07:00-17:00  1 400 kr Inkl. 10 fria mil
 1 dygn 18:00-17:00  1 600 kr Inkl. 15 fria mil
 2 dygn -----   17:00  2 600 kr Inkl. 30 fria mil
 3 dygn -----   17:00 3 600 kr Inkl. 45 fria mil
 4 dygn -----   17:00 4 600 kr Inkl. 60 fria mil
 5 dygn -----   17:00 5 600 kr Inkl. 75 fria mil
 6 dygn -----   17:00 6 600 kr Inkl. 90 fria mil
 7 dygn -----   17:00 7 000 kr Inkl.105 fria mil
     

Kostnad för bränsle tillkommer. Snöskotern levereras alltid fulltankad och skall även returneras fulltankad. Snöskotern tankas med 98 oktan blyfri. Förbrukat bränsle debiteras med 25:00 kr/liter.

Vid körning utöver de fria milen tillkommer 25 kr/mil.

Leverans av skoter inom 2 mil från Tomtebo i Umeå för 350 kr, därefter 35 kr/km.

Extra tid utöver avtalad hyra 200 kr/timme.

Vi erbjuder även släpvagn för uthyrning 300 kr/dygn.

Försäkring

I hyrpriset ingår helförsäkring men skulle olyckan vara framme betalar hyrestagaren en självrisk enligt nedan. Är brott inblandat, t ex om hyrestagaren kör onykter, betalar försäkringsbolaget inte ut någonting, vilket medför att hyrestagaren står för hela reparationskostnaden inklusive stilleståndsersättning till uthyraren.

Vagnsskada: 6 000kr

Trafik: 3 000kr

Stöld: 6 000kr

Brand: 2 500kr

Stöld med nyckel i: 100 000kr

BETALNINGS- BOKNINGSREGLER

Allmänt

Snöskotern får inte framföras i terrängen med en högre hastighet än 70 km/tim. Vid all körning är hyrestagaren skyldig att iaktta den hänsyn som naturvårds, friluftslivs och rennärings gällande lagar föreskriver. Vid körning måste hyrestagaren alltid bära med sig och kunna uppvisa giltigt förarbevis. (Körkort taget före 1/1 år 2000 alt. förarbevis för snöskoter). Hyrestagaren måste också känna till att det inte är tillåtet att köra inom tätbebyggt område, över tomtmark eller så att mark eller växtlighet skadas. Körning får endast ske på markerade leder. Vid körning på sjöisar ankommer det på hyrestagaren att bedöma isens bärighet och om ledmarkering saknas välja en från säkerhetssynpunkt lämplig väg. All trafik på is sker på egen risk oavsett hur länge havs eller sjöis är tillåten för trafik.

Vad gäller när jag bokar skoter

Minimiålder för bokning är 18 år, obligatorisk legitimationskontroll.

När blir min bokning bindande

När du har tagit del av bekräftelsen och bokningsregler samt betalt hela hyran så har du godkänt din bokning och den är bindande.

När skall jag betala

Inom 7 dagar från det att vi skickat en bekräftelse på hyran betalar du en bokningsavgift på 500 kr. Beloppet räknas av från hyran. Resterande belopp betalar du 7 dygn innan uthyrningsdagen. Bokar du mindre än 7 dygn före uthyrningsdagen betalar du hela beloppet senast kl. 24:00 dagen efter bokningstillfället, då inget annat anges.

Hur skall jag betala

Full betalning ska vara tillgodo innan uthyrningsdagen. Avgiften betalas genom att erhållen faktura är betald. Alternativt kontant betalning vid uthämtningstillfället. Ej kortbetalning.

Vad händer om jag inte betalar i tid

Betalningspåminnelse skickas inte ut. Om du inte betalar bokningsavgift eller hela hyran avbokar vi din bokning och en avbokningsbekräftelse skickas ut.

Vad gäller om jag vill ändra min bokning

Du kan när som helst ändra din bokning. Ändring sker via telefon eller till info@vidac.se. Ny bekräftelse ska alltid skickas ut för att ändringen ska vara giltig.

Vad gäller om jag avbokar

Du kan avboka muntligen eller skriftligen till oss. Vi är skyldiga att bekräfta din avbokning skriftligen till dig. Om du avbokar så behåller vi bokningsavgift 500 kr. Icke avbokat återbud debiteras fullt pris.

 
  Copyright 2008,@vidac.se All Rights Reserved.