Boka Om Kontakt
  ...

 Uppdaterad 2013-01-05

Viktigt att känna till

 

 

 

 

 

 

Vad gäller när jag bokar stugan

Minimiålder för bokning är 25 år. Du får disponera stugan från kl. 15:00 ankomstdagen till 12:00 avresedagen. Du uppger antal personer som skall utnyttja stugan nattetid under din vistelse.

När blir min bokning bindande

När du har tagit del av bekräftelsen och bokningsbestämmelserna samt betalt hela hyran så har du godkänt din bokning och den är bindande.

När skall jag betala

Inom 10 dagar från det att vi skickat en bekräftelse betalar du en bokningsavgift på 500 kr. Beloppet räknas av från hyran. Resterande belopp betalar du 30 dagar innan ankomstdagen. Bokar du mindre än 30 dagar före ankomstdagen betalar du hela beloppet senast kl. 24:00 dagen efter bokningstillfället, då inget annat anges.

Vad händer om jag inte betalar i tid

Betalningspåminnelse skickas inte ut. Om du inte betalar bokningsavgift eller logipris avbokar vi din bokning och en avbokningsbekräftelse skickas ut.

Vad gäller om jag vill ändra min bokning

Du kan när som helst ändra din bokning. Ändring sker via telefon eller mail till info@vidac.se. Ny bekräftelse ska alltid skickas ut för att ändringen ska vara giltig.

Vad gäller om jag avbokar

Du kan avboka muntligen eller skriftligen till oss. Vi är skyldiga att bekräfta din avbokning skriftligen till dig. Om du avbokar när det är mer än 30 dagar före ankomst så behåller vi bokningsavgift 500 kr. Om du avbokar när det är mindre än 30 dagar till ankomst behåller vi 50 % av den totala bokningskostnaden. Icke avbokat återbud debiteras fullt pris.

Vad har jag för skyldigheter

Du måste vårda stugan väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Du ansvarar själv för alla skador som uppstår på fastigheten och dess inventarier om du eller någon annan i ditt sällskap varit vårdslös. Överträdelse av rök- och husdjursförbud i stuga medför en saneringskostnad för dig som hyresgäst från 4000 kr. Du får inte använda stugan till något annat än vad som avtalas vid bokningen. Du får inte heller överlåta stugan till någon annan eller låta fler personer övernatta i stugan än vad du uppgav vid bokningen om inte uthyraren godkänner detta. Hyresgästen skall städa stugan/tomten före avresan enligt städinstruktionen. Du ansvarar för att returnera glasflaskor och aluminiumburkar mm. Om du förbiser detta kommer vi att debitera dig en avgift från 990 kr. Du ansvarar för att samtliga nycklar till stugan återlämnas vid avresan, i annat fall debiteras du kostnaden för byte av lås.

Avtalet upphör att gälla med omedelbar verkan om

 - Du eller någon i ditt sällskap uppträder störande.

 - Du eller någon i ditt sällskap begår skadegörelse.

 - Stugan/tomten används till ej avsett ändamål.

 - Högt ljud från smällare, fyrverkerier, radio, tv, stereo eller annat oväsen nattetid.

Om avtalet upphör att gälla pga ovannämnda fall måste du och ditt sällskap flytta från stugan/tomten och du äger inte rätt att återfå någon del av hyresbeloppet.

Förutom ordinarie ordningsregler gäller även följande:

 - Ta ansvar för miljön, kasta skräp och flaskor i avsedda behållare.

 - Nattro skall råda i området mellan kl. 23.00 - 07.00.

 - Grillning sker på särskilda grillplatser.

Force majeure

Eldsvåda, explosion, krig eller liknande krigstillstånd, väsentliga inskränkningar i leveranser eller andra omständigheter utanför vår kontroll, berättigar vi att häva avtalet utan skyldighet att utge skadestånd.

Vid ankomst

Om något är trasigt, saknas eller om ni vill framföra synpunkter kontakta hyresvärd omgående eller senast kl. 12.00 dagen efter ankomst. Om stugan skulle ha brister i städningen kontakta hyresvärd, städa inte själva.

 Vid avresa

Avresestäd beställs senast 2 dagar före avresa. Hushållssopor lämnas på anvisad plats. Städar du själv ska nycklarna lämnas senast kl. 12.00. Vi kommer att göra en efteravsyning och är stugan inte rengjord efterdebiteras städning. Följ städanvisning enligt checklista.

 Checklista - avresestäd stuga

 - Nyckeln lämnas senast kl. 12:00.

 - Vädra mattor och sängkläder. Lägg tillbaka sängkläder på sängarna.

 - Bädda ur säng och lägg smutsig tvätt i tvättkorg.

 - Dammtorka fönsterbrädor och torka av bordsytor.

 - Dammsug golv och soffa.

 - Kök: Torka ur kylskåp, spis, ugn, mikrovågsugn, diskbänk samt bänkytor. Kolla med inventarielistan att inget saknas. Soporna lämnas i avsedd container. Rengör gasolgrill efter användning.

 - Toalett: Torka ur badrumsskåp. Putsa spegel. Tvätta handfat och toastol. Till toalettstol ska användas Wettexduk märkt WC.

  - Våttorka alla golv och lägg tillbaka mattor.

  - Släck alla lampor.

 - Stäng alla fönster och ytterdörrar.

 - Sista koll: Inget kvarglömt? Ser det snyggt och prydligt ut?

 Ha en härlig semester!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Copyright 2008,@vidac.se All Rights Reserved.